dimecres, 30 de desembre de 2009

Última setmana de seminari.

Com a tancament del seminari, el dimarts l'Imma es va reunir individualment amb cadascú de nosaltres i ens va fer una mica de recull i valoració, de com ha anat el seminari.
El dimecres vam fer una mica de festa, per celebrar el nadal. Pel que fa l'amic invisible a mi em va tocar la Irene, el meu regal va ser una ampolla d'oli, fet a casa meva. L'Adrià hem va fer un regal que vaig trobar senzillament genial, hem va regalar un joc de l'oca, on les fitxes són la cara de tots els que hem compartit seminari.
Un cop fet l'amic invisible, vàrem fer una mica de pica-pica gràcies als veïns de seminari...
M'agradaria tancar el bloc tot donant les gràcies a tots els companys i companyes de seminari, ja que, ha estat una activitat molt maca i interessant. Gràcies a tots!!! I molt bon any nou a tothom!!!!

dilluns, 28 de desembre de 2009

El codi escrit

EL CODI ESCRIT:

El codi escrit és aquell que precisa de l’escripture, és a dir, que queda “immortalitzat”, que perdurà en el temps, en aquestes línies descriurem algunes de les diferencies més importants que existeixen entre el codi escrit i el codi oral.

DIFERÈNCIES ENTRE ORAL I ESCRIT:

En un principi l’oral i l’escrit es diferencien bàsicament en aquests aspectes:

-Oral:

· És més ràpid la informació ens arriba directament.

· És molt més volàtil, quant el so de les paraules s’apaga la informació desapareix. (això actualment no és del tot cert, ja que disposem de diversos mitjans per enregistrar les paraules.)

· Rebem l’informació per la oïda.

· El receptor rep l’informació successivament,és a dir, de signe a signe, un darrere l’altre.

· Comunicació espontània.

· Gran utilització de codis no verbals.

-Escrit:

· La informacó arriba en diferit, no és tant ràpid de transmetre com l’oral. (Actualment l’informació escrita ens pot arribar practicament a la mateixa velocitat que l’oral gràcies a les noves tecnologies.)

· La informació perdura, ja que a l’escriure deixem testimoni gràfic que pot ser consultat en qualsevol moment.

· Rembem l’informació mitjançant la vista.

· El receptor rep la informació simultàniament, és a dir, tot alhora.

· Poca utlització de codis no verbals.

Aquestes són les diferències més bàsiques i obvies en que podem distingir aquests dos sistemes de comunicació.

POSSIBLES SITUACIONS CODI ORAL I ESCRIT:

En aquest quadre de Martins-Baltar (1979), podem resumir les diferents situacions orals i escrites possibles:

En el mateix temps En un altre temps

Oral 1

-diàlegs cara a cara

-Conferència

Escrit 2

-Escrit en una pissarra, fet per un professor.

-Nota per al participant en un debat

Oral 3

-dictàfon

-cassette

Escrit 4

-Nota en un suport fix no desplaçat (pissarra,paper,...) llegida temps després de ser escrita

Oral 5

-Telèfon

-Ràdio

-Emissió de TV en directe.

Escrit 6

-Escrit a la TV.

-télex,telegrama.

Oral 7

-Emissió de TV en diferit

-Contestador automàtic

Escrit 8

-Una carta, postal...En el mateix lloc.En un altre lloc.
Actualment ens podem trobar en qualsevol d’aquestes circumstàncies comunicatives, i el que fa uns anys era més habitual segons Cassany (1987), ara pot resultar més inusual. Com per exemple la utilització d’internet per transferir missatges escrits de forma instantànea o el mateix fi utilitzant telèfons mòbils.

DIFERÈNCIES CONTEXTUALS:

Cassany ens ofereix una llarga llista sobre les diferències contextuals que tenen aquests dos codis. Les diferències les desglossa en: Adequació, coherència, cohesió i correcció gramatical. En aquestes línies resumirem les diferències citades per l’autor.

-Adequació:

 • En el codi oral s’acostuma a notar el dialecte del parlant cosa que no passa tant sovint amb el codi escrit.
 • El codi escrit acostuma a ser més formal que l’oral.

-Coherència:

 • La selecció d’informació pot ser menys corosa en el codi oral, no així en l’escrit.
 • El codi oral pot ser més redundant que no pas l’escrit.
 • En el text oral l’estructura del text és més oberta, l’emissor té la possibilitat de canviar el seu discurs, l’emissor no te aquesta possibilitat en el codi escrit.

-Cohesió:

 • El codi escrit és molt més gramatical, ja que utilitza molt els signes de puntuació,sinònims,... Que el codi escrit.
 • El codi oral utilitza molts més codis no-verbals que el codi escrit.

-Gramàtica:

 • El codi oral utilitza solucions menys formals i espontànies que el codi escrit.
 • Les oracions del codi escrit són més complexes que les del codi oral.
 • L’ordre dels elements de l’oració són molt més variables en el codi oral que en l’escrit.
 • El codi escrit és molt més restrictiu en la repetició lèxica que el codi oral. (Questió d’estil.)
 • El codi oral tendeix a la utilització de tics lingüístics i a la utilització de crosses, que ajuden a falcar el text. Aquests elements practicament són inexistents en el codi escrit.

RELACIONS ENTRE EL CODI ORAL I L’ESCRIT:

Per estudiar aquestes relacions, utilitzarem els models proposats per dos autors que intenten explicar la relació entre aquests dos codis. Primer expossarem el model de Gérard Vigner (1982).

L’escrit tradicional

L’escrit, codi segon

L’escrit, llengua

L’escriptura és l’objecte exclusiu d’aprenentatge.

L’oral és l’objecte primer i primordial.

L’oral i l’escrit són autònoms.

Es refusa qualsevol model oral.

S’apren l’escrit per transcriure l’oral.

S’aprèn a comprendre i produir textos orals i escrits.

Mètodes gramatical i de traducció.

Mètodes àudio-visuals.

Enfocament comunicatiu.

-Visió tradicional: Aquesta visió veu el text escrit com el model normatiu que cal aprendre. Refusa tota mena de dialectes i no contempla els diferents registres.

-L’escrit com a segon codi: Considera que el codi utilitzat per natura és l’oral i que el codi escrit és tant sols la transcripció del codi oral en lletres.

-L’escrit i la llengua: Considera que els dos models són autònoms i que em d’aprendre a utilitzar els dos de forma independent. Considera que no van lligats.

-Model dependent: Considera el codi oral com el principal del llenguatge, i l’escrit com una mena de transcripció gràfica del oral.

-Model equipol·lent: Ens diu que els dos codis tenen característiques estructurals comunes. I que les dues tenen funcions diferents però complementàries.

-Model independent: Creu que els dos codis no estan relacionats i que són dos eines de comunicació més, igual que el llenguatge gestual i altres.

Tant Vigner com Scinto, coincideixen en la idea que el llenguatge escrit és autònom de l'oral. Suggereixen que el codi escrit no necessita de l’oral per comunicar idees, i que tots dos codis han de tenir un tractament equilibrat i independent en l’aprenentatge de qualsevol llengua.

Debat: Pla web 2.0 sí-Pla web 2.0 no.

En el debat que vàrem realitzar el dilluns 14 de desembre. Jo defensava la postura favorable a la implantació del Pla web 2.0. En primer lloc ens vam informar de quins eren els punts forts de la nostre postura, vam pensar quin eren els millors arguments per defensar la nostre posició.

Pel que fa al debat,el meu paper era d'orador, i bàsicament vaig explicar quins eren els motius pels quals nosaltres defensàvem la presència de les noves tecnologies a l'aula. Per nosaltres era molt important destacar l'aplicació correcte d'aquestes tecnologies a l'aula. És a dir, que la implantació d'aquest pla havia d'ésser útil, no introduir un conjunt d'aparells electrònics per fer bonic a l'aula. La meva intervenció es centrava en deixar clar aquest tema, no ens importa el format que s'utilitzi (pissarres digitals, ordinadors, llibres digitals...) El que realment defensem és la eina en qüestió, la utilitat i potencialitat que té aquesta, per produir situacions d'aprenentatge interessants.

A nivell general, penso que el debat va ser força interessant, tot i que potser ens vàrem "picar" una mica. Vull dir que en alguns moments va semblar que l'objectiu era deixar en evidència a l'altre grup, i aquest aspecte crec que l'hauríem de cuidar un xic més. Però l'activitat va ser molt interessant, i el fet de debatre amb els companys, va ser tot un plaer. Gràcies a tots!!!

dilluns, 7 de desembre de 2009

No he pogut anar a seminari... 24/10/09 i 25/10/09

Em vaig perdre aquetes sessions de seminari perquè vaig estar malalt. Un petits problemes intestinals dels quals ara ja estic plenament recuperat. La veritat és que va ser una pena ja que en aquestes sessions es va comentar la conferència de l'Eulàlia Bosch i es varen comentar els apunts que vam recollir de la conferència com fer de mestre de la professora Bosch. La conferència de la qual té una respectiva entrada en aquest bloc.

Le coves del salnitre. 20/11/09Per a la setmana d'activitats extraordinàries, havíem d'anar amb algun company/a del seminari a visitar un centre sociocultural. L'objectiu era conèixer les activitats per a infants que s'ofereixen. En Jordi Mur i jo, en Josep Fosalba, vam decidir anar a visitar les coves del salnitre de Collbató. Vegeu el mapa següent per situar-vos-hi:


Mostra un mapa més gran

En primer lloc, vam buscar informació a la pàgina web oficial de les coves del salnitre. La web té un apartat on podem obtenir informació sobre les activitats que es realitzen per escoles o grups de nens.

Per tal de conèixer millor les activitats que s'ofert-en, vam anar a l'oficina de turisme de Collbató. Allà ens van atendre molt amablement i ens van ampliar la informació que apareix a la web de les diferents activitats que organitzen per a grups escolars. Així, les activitats què fan són les següents:
Quan arriba una escola a les coves, es reuneix el grup a l'entrada, se'ls explica alguna de les normes que han de respectar per tal de conservar l'entorn net i no contaminar-lo. Tot seguit i abans d'entrar a dins de les coves, el grup es reuneix en una sala on es projecte un vídeo en el qual s'explica com es va produir la formació de les coves. A continuació, un guia fa la visita a l'interior de les coves. El guia pregunta els nens sobre aspectes que han aparegut al vídeo. A més a més, el guia aprofita les estranyes formes de les estalactites i estalagmites per preguntar els infants quines formes els recorden. També explica quan es van descobrir les coves, com es va produir la seva formació i una mica per sobre la història del poble de Collbató.

dimecres, 2 de desembre de 2009

Recitació: Kyle Maynard

Per fer l'exercici de recitació vaig valdrem d'un article publicat al Mundo Deportivo , que relata l'històra de Kyle Maynard, un jove dels Estats Units que és tot un exemple de superació i de persistència.

Pel que fa a l'exposició oral crec que va anar prou bé, tot i que vaig estar una mica més nerviós del que em pensava, però crec que la meva exposició va interessar i vaig fer una bona recitació.

dimecres, 25 de novembre de 2009

Setmana d'activitats educatives: Dimarts 17/11/09

Visita a la Masia

El dimecres varem quedar a les 10:30 a la masia. Em va agradar molt la visita a les instal·lacions de la masia allà varem veure: Orles on apareixien ex-jugadors del barça, i alguns dels jugadors actuals del primer equip, el menjador on dinen els jugadors, una sala de jocs on els nois poden disfrutar en el seu temps d’esbarjo i a la part de dalt varem veure un estudi on els nens tenen un espai per estudiar.
La masia, és un edifici molt maco que el club va adquirir juntament amb els terrenys on actualment hi ha el camp nou. Ens va explicar com esta distribuïda la instal·lació, on dormen els jugadors que hi resideixen i algunes de les normes que han de seguir els jugadors de la cantera.
Després ens varem dirigir al camp nou on s’ens va habilitar la sala Wembley per passar-nos un vídeo produït per BarçaTV, on s’explicaba quina és la funció de la masia. Després del vídeo varem tenir temps de fer preguntes, que ens va contestar totes i cadascuna de les preguntes que varem fer i va satisfer la nostre curiositat.
La visita a aquest centre socio-educatiu em va encantar. Va ser genial poder veure l’interior del centre de formació d’un dels clubs de futbol més grans del món. I tot s’ha de dir dels colors que jo sento.

dilluns, 23 de novembre de 2009

Setmana d'activitats educatives: Dilluns 16/11/09

CONFERÈNCIA EULÀLIA BOSCH:

La Eulàlia Bosch va venir a la nostre facultat dilluns a dos quarts de nou del matí. En la seva conferència ens va parlar de la importància de l’entorn en l’educació dels infants, en concret és va centrar en la ciutat de Barcelona i la importància que aquesta té i ha de tenir alhora d’educar.
De part de seminari varem recollir apunts de la xerrada, i els varem entregar a l’Imma. Amb aquests apunts veurem les diferents maneres que tenim de recollir informació tots els membres del seminari.
La xerrada va concloure una mica a corre-cuita ja que a les 11 tenim d’anar al cibernarium però crec que va ser molt interessant. I que la manera de veure l’educació de la senyora Eulàlia Bosch ens pot i ens ha d’influenciar de forma positiva.

CIBERNARIUM:

El dilluns a les 11 varem assistir a una xerrada sobre la web 2.0 al par tecnològic nord de Barcelona. En la xerrada un catedràtic de la UAB i un professor també de la autònoma ens varen fer una interessant conferència sobre les noves tecnologies i la importància d’aquestes en la educació i en la seva influència en la vida rutinària.
En primer lloc ens varen passar un test, per realitzar el test ens varen projectar una presentació en la qual apareixien diferents webs. L’objectiu del test era conèixer el nostre nivell com a usuaris de la web 2.0. A continuació ens van ensenyar el funcionament d’algunes de les webs que havien aparegut en el test. A mi personalment em va sembla força interessant el VozMe, web que no coneixia i és molt pràctica i útil. Aquest web és molt simple d’utilitzar i trobo que és molt funcional, només cal enganxar un text i seleccionar un idioma i el web ens el “llegeix”. Aquesta eina pot ser molt útil per practicar un idioma o inclús per a gent invident, que de manera ràpida pot rebre la informació d’un text ràpidament.
Després de fer el test i la presentació d’algunes eines webs, varem fer un descans. Per acabar és va fer un petit debat on varem discutir sobre la importància i les aplicacions d’aquestes eines web tant en les nostres vides com en l’àmbit educatiu.

dijous, 5 de novembre de 2009

Actualitat educativa 03/11/09

Aquest dimarts jo i els meus companys Jordi i Aina hem fet l'activitat educativa a seminari. Durant tota la setmana passada varem estar recopilant informació de diferents fonts, com ara els diaris escrits, digitals, les notícies de radio i TV que aconseguíem pescar.
Les notícies relacionades amb l'àmbit educatiu, que nosaltres varem citar durant l'exposició són les següents:

-L'Estat es planteja allargar l'escolarització fins els 18 anys.
-El 33% dels estudiants que realitzen estudis de batxillerat i cicles formatius de grau superior, acudeixen al sector privat.
-El pla Bolonya és problemàtic al nostre país, perquè anem tard.
-El president Montilla s'ha de reunir amb Ernest Maragall per dialogar sobre els terminis de la LEC.

Aquestes varen ser les principals notícies de la setmana, nosaltres ens varem centrar en un article del diari el Pais escrit per Sebastián Tobarra.

¿QUIEN LAVA LOS PLATOS EN CASA?

Aquest és el títol de l'article que varem tractar a classe, primer varem convidar als companys a llegir el text, i a continuació els varem llençar les següents preguntes per discutir sobre l'article:

1.Creieu que és útil aquesta assignatura?
2.S’hauria de fer a sisè de primària o abans?
3.Creieu que l’educació que heu rebut a l’escola sobre aquest tema us ha servit?
4.Sobre protegim massa als nostres infants?

Només llegir la primera pregunta, els companys ja varen començar a donar respostes i de seguida és va instal·lar un clima de diàleg i debat entre tots els assistents al seminari. La veritat és que em va sorprendre positivament, perquè sempre és té el dubte de si el que s'està proposant interessarà als companys.

Per acabar donar les gràcies a tots els companys que varen col·laborar de manera tant sensacional durant l'activitat.

MOLTES GRÀCIES A TOTS!!

dimecres, 4 de novembre de 2009

El meu objecte personal

Ara ja fa uns dies... (si vaig una mica tard... i això ha de canviar!) varem fer a seminari una activitat molt maca; Cadascú portava un objecte que creia que l'identificava o que era important per ell, vaja un objecte que projectes la seva personalitat. Jo vaig portar la pel·lícula de Jurassic park, tot un clàssic, ho sé, però és un film que m'encanta! Quan era petit la vaig veure "milions" de vegades. I és que si ja de petit m'agradaven els dinosaures imagineu-vos quan vaig veure aquesta pel·lícula!!Quina gràcia!! He trobat aquesta imatge a Internet, jo tenia un "poster" igual!!


Els companys també varen portar coses interessants, l'Aina per exemple va portar un playmobil que representava el seu alter ego. En Jordi va portar una calculadora, ja que de petit l'hi deien la calculadora humana. L'Anna va portar un mocador, ja que diu que sempre en porta un... En fi amb aquesta activitat varem poder saber més coses els uns dels altres

dilluns, 2 de novembre de 2009

Pràctica amb audacity i moviemaker
Per realitzar aquesta pràctica hem utilitzat el programes audacity per grabar la nostre veu i la música de fons. El vídeo ha estat editat amb el moviemaker.
Amb l'audacity hem grabat la nostre veu tot recitant aquest fragment d' un poema de Miquel Martí Pol, un cop registrada la nostre veu hem col·locat la cançó dels Scorpions de fons, tamé utilitzant l'audacity, col·locant sota de la gravació de la veu, i fent els ajustaments de volum i la llargada de la de la cançó, per adequar-lo a la durada del poema.

Una pràctica interessant per editar-nos presentacions, fotos tipus album, material didàctic...

dijous, 29 d’octubre de 2009

Parlant de les nostres escoles

En les dues sessions de seminari varem parlar de com eren les nostres escoles. Varem comentar aspectes com: el tipus d'educació que s'impartia, com eren les instal·lacions, si ens feien portar uniforme o no,... Aquesta activitat ha estat força productiva, ja que, ens permetrà parlar de diferents aspectes de l'educació, partint de les nostres vivències personals.
En resum, podem dir que en el nostre grup de seminari tenim una gran diversitat, pel que fa a les nostres experiències en l'etapa escolar.

dimecres, 14 d’octubre de 2009

Googel maps

Pràctica google maps, en aquesta imatge podem veure un mapa, on s'ens indica on està la facultat d'edcació de blanquerna.
Mostra un mapa més gran

dijous, 8 d’octubre de 2009

Que farem a seminari?

En les dues primeres sessions de seminari,ens varem presentar tots de nou, ja que, aquest grup més petits d'alumnes compartirem moltes coses durant aquest primer semestre. Després de les presentacions la professora ens va explicar el programa que seguirem en el seminari. Llegirem en veu alta, buscarem informació sobre revistes educatives, farem debats d'actualitat i un seguit d'activitats que em semblen la mar d'interessants.
Bé ja veurem com va això del seminari, però de moment pinta molt bé!

dilluns, 28 de setembre de 2009

El portal edu3.catEdu3.cat

diumenge, 27 de setembre de 2009

Hola a tothom!

Hola a tothom!

En aquest espai recolliré algunes de les experiències i vivències més significatives que es vagin succeint durant el curs. A més utilitzaré el bloc per penjar exercicis proposats des de diverses assignatures, la qual cosa ens permetrà tenir un recull de totes les activitats que anem produint durant el curs.

Jo mai he treballat d'aquesta manera, però penso que pot ser positiu tenint en compte la importància que tenen internet i les noves tecnologies en el món en el que vivim.

Aniré actualitzant.

Salut!