dilluns, 24 d’octubre de 2011

+3TIC: Aprenentatge significatiu

+3TIC: Aprenentatge significatiu: Aprenentatge significatiu Refèrencies Ausubel c de l’aprenentatge significatiu. L’aprenentatge significatiu es basa en els coneixements i ...

dilluns, 3 d’octubre de 2011

El meu PLE

El PLE (Personal Learning Envoirment) és aquell entorn amb el qual nosaltres aprenem i compartim informació.